Listeler

Şimdiye kadar 2 tane veri tipi üzerinde durduk sürekli. Artık bundan sonra daha kompleks veri tiplerine de bakacağız. Bu bölümde üzerinde duracağımız veri tipi listeler. Python’da bulunan listeler veri tipi diğer programlama dillerine göre kıyaslandığında öğrenmesi çok çok kolaydır. Yani c# programlama dilinde diziler neyi temsil ediyorsa python’da listeler ayın şeyi temsil ediyor. Ancak python’da ki listeleri öğrenmek c#’daki dizileri öğrenmekten çok çok daha kolaydır.

Programcılıkta listelere neden ihtiyaç duyuyoruz öncelikle bu soruyu cevaplayalım. Önceki bölümlerde sayı veri tipini, karakter dizilerini ve değişkenleri anlatmıştık biliyorsunuz. Konuyu teorik olarak anlatmak yerine öncelikle bir kaç tane örnek yapalım.

a="mehmet"

Yukarıda gördüğünüz a değişkenine atanmış bir karakter dizisi yani string ifade. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi de aşağıda bir liste tanımlayalım.

liste=["mehmet","yusuf","can","mert","cengiz"]

Koddan da anlayacağınız üzere listelere birden fazla veri aktarabiliyoruz. Listeleri tanımlarken her zaman köşeli parantezleri [ ] kullanmak zorundayız. Yani bir değişkenin liste olduğunu köşeli parantezlerle anlarız.

Yukarıdaki örnekte bir liste tanımladık ve içine 5 tane karakter dizisi atadık. Ancak liste veri tipleri aynı tipte veri tiplerini almak zorunda değil. Yani listelerin bir elemanı sayı iken diğer bir elemanı karakter dizisi olabilir.

liste=[14,56,"can","mert",5.7,False,True]

Yukarıdaki listede ilk iki eleman sayı veri tipi sonraki iki eleman karakter dizisi sonraki eleman ondalıklı sayı ve sonraki iki veri tipi ise bool tipinde. Gördüğünüz gibi listeleri kullanırken farklı veri tipteki verileri tek bir listenin elemanları olarak kullanabiliyoruz.

liste=[]

Yukarıda olduğu gibi içi boş bir liste tanımlayabiliriz.

liste=list()

Böyle bir kullanımda bize boş bir liste üretir.

print(type(liste))
<class 'list'>

type() fonksiyonunun kullanımını biliyorsunuz. Bir verinin tipini öğrenmek istediğimizde type() fonksiyonunu kullanıyoruz. liste değişkenini type() fonksiyonuna verdiğimizde sonuç <class ‘list’> olarak dönüyor. Buradan da liste değişkeninin bir liste olduğunu anlıyoruz.

list() Fonksiyonu

Yukarıdaki bilgiler eşliğinde nasıl liste oluşturabileceğimizi artık öğrendik. Liste oluşturmanın 2 yolunun olduğunu tekrar etmekte fayda var. Listeyi [ ] parantezler kullanarak ve list() fonksiyonunu kullanarak oluşturabiliyoruz. Köşeli parantezleri kullanarak yeni bir liste oluşturacağımız zaman her bir elemanı ( , ) ile ayırarak listemizi oluşturuyorduk. Ancak bazen listeyi biz kendimiz oluşturmak istemeyebiliriz. Dışarıdan aldığımız bir veriyi listeye dönüştürmek isteyebiliriz ya da elimizdeki herhangi bir karakter dizisini de listeye dönüştürmek isteyebiliriz. Böyle bir durumda list() fonksiyonu bizim imdadımıza koşuyor. Şimdi bu konuştuklarımızı daha iyi anlamak için aşağıdaki kodu yazalım. Sizlerde bu örnek kodları mutlaka kendiniz deneyerek pekiştirme yapmalısınız.

alfabe="abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
liste=list(alfabe)
print(liste)
['a', 'b', 'c', 'ç', 'd', 'e', 'f', 'g', 'ğ', 'h', 'ı', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'ö', 'p', 'r', 's', 'ş', 't', 'u', 'ü', 'v', 'y', 'z']

Yukarıdaki kod gayet açık ama biz yinede bu kodu adım adım açıklayalım.

Öncelikle alfabe değişkenine tüm alfabe karakterlerini atıyoruz. Burada alfabe değişkeninin bir karakter dizisi olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Daha sonra alfabe karakter dizisini list fonksiyonuna parametre olarak verdik ve karakter dizisinin her bir karakterini bir liste elemanına dönüştürdük. Bunu bizim için list() fonksiyonu yaptı. list fonksiyonuna teşekkür ediyoruz. En sonunda print() ile listemizi ekrana bastırıyoruz ve gördüğünüz gibi alfabenin her bir harfi listenin bir elemanı haline geldi.

Peki bu benim ne işime yarayacak gibi bir düşünceye kapılmış olabilirsin ama hemen bu düşüncenden vazgeçersen iyi olur. Çünkü listeler programcılığın bel kemiğidir. Listeleri bilmeyen bir programcıya programcı demek için 4 şahit getirmesi lazım 🙂

İlerleyen derslerimizde listelerin ne kadar önemli veri tipi olduğunu göreceksiniz

Liste elemanlarına erişmek

Yorum yapın