Konsol ekranına değer yazma ve değer okuma

Write ve Writeline Metotları

Her iki metot da ekrana bazı değerleri yazmak için kullanılırlar. Lakin aralarında bir fark var. Write metodu ile ekrana bir değer yazdırdığımız da aynı satırda yazmaya devam yani alt satıra geçmez.

Console.Write("Mehmet ");
Console.Write("Tanrıverdi");
Mehmet Tanrıverdi

WriteLine metoduyla ekrana bazı değerler yazdırdığımız da imleç bir alt satıra geçerek yazacaktır.

Console.WriteLine("Mehmet");
Console.Write("Tanrıverdi");
Mehmet
Tanrıverdi

Write ve WriteLine metotları arasındaki fark budur. WriteLine metodundaki mantık ekrana yazacağı değerin sonuna \n eklemesidir.

KarakterAçıklama
\aBip sesi çıkarır
\bBoşluk tuşu(Backspace)
\fSonraki sayfa
\nAlt satıra geçer
\rSatır başı
\tYatay tab(4 boşluk)
\vDikey tab
\’Tek tırnak
\”Çift tırnak

Yukarıda C# ta kullanılan bazı karakterleri listeledim.

Read ve ReadLine metotları

Read ve ReadLine metotları konsol ekranından değer okumak için kullanılırlar. Ancak bu iki metot arasında küçücük bir fark var. ReadLine metodu ile ekrandan string tipinde veri okunurken Read metodu ile de ekrandan int tipinden veri okunur.

Kullanıcının girdiği bir ismi ekrana yazdıran küçük bir uygulama yapalım.

Console.WriteLine("Bir isim giriniz :");
string ad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(ad);
Console.ReadKey();

Yukarıda bilmediğiniz bir kod var oda Console.ReadKey() kodu. Şimdiye kadar yazdığımız kodları çalıştırdığımızda henüz sonuçları göremeden siyah ekran hemen kapanıyordu. En son yazdığımız kod sayesinde klavyeden herhangi bir tuşa basmadan programımız kapanmayacaktır.

Console.ReadKey(); //Herhangi bir tuşa basılana kadar
Console.ReadLine();//Klavyeden Enter tuşuna basılana kadar program bekler

Son olarak ta Clear metodunu görelim. Clear metodu konsol ekranını temizlememizi sağlar.

int sayi1, sayi2, toplam;
Console.WriteLine("Birinci sayıyı girin :");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Clear();
Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin :");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.Clear();
Console.Write("İki sayının toplamı {0}",toplam);
Console.ReadKey();

Yukarıdaki kod ile kullanıcıdan iki sayı aldık ve bu iki sayıyı toplayıp konsol ekranında yazdırdık. Kullanıcıdan her bir sayı aldığımızda Clear metoduyla ekranı temizledik ve daha temiz bir görünüm elde ettik.

Yorum yapın